Języki:

Barbara Jurczak

Barbara Jurczak
 • Kontakt:

 • tel: 668 389 040
 • e-mail: barbara.jurczak@e-biuro-rachunkowe.com
 • Doświadczenie zawodowe:

 • firma: Goleniowskie Fabryki Mebli (specjalista ds. elektronicznego przetwarzania danych)
 • firma: Goleniowskie Fabryki Mebli (zastępca Głównego Księgowego od 1984 do 1994)
 • firma: Goleniowskie Fabryki Mebli (Główny Księgowy od 1994)
 • Wykształcenie i kursy odbyte:

 • kurs: prawo podatkowe
 • kurs: system rachunkowości
 • kurs: Gustav Keser "Zarządzanie oraz Zarządzanie 2"
 • Kwalifikacje:

 • świadectwo kwalifikacji: nr 546/96 (nadane przez Ministra Finansów)

Charakterystyka:

Posiada świadectwo kwalifikacyjne nr 546/96 wydane przez Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Prace w finansach i rachunkowości rozpoczęła w latach 70-tych w firmie Goleniowskie Fabryki Mebli (przedsiębiorstwo państwowe) jako specjalista ds. elektronicznego przetwarzania danych.

W 1984 roku awansowana na stanowisko zastępcy głównego księgowego, a od roku 1994 pełni funkcje głównego księgowego (już w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zagranicznym, wchodzącą w skład międzynarodowego koncernu Steinhoff, w jaką przekształciły się Goleniowskie Fabryki Mebli), będąc jednocześnie prokurentem tej spółki.

W swojej karierze zawodowej przeszła wszystkie etapy prywatyzacji firmy - od przedsiębiorstwa państwowego, spółkę Skarbu Państwa po spółkę z kapitałem zagranicznym, zdobywając przy tym duże doświadczenie w przekształcaniu spółki i dostosowaniu do nowych realiów.

W okresie pracy zawodowej Pani Barbara stawała przed różnymi zdarzeniami nietypowymi i trudnymi do rozwiązania szczególnie w zakresie spraw rozliczeń podatkowych, z którymi radziła sobie doskonale, zdobywając zaufanie Zarządu i sukcesywnie awansując, doskonaląc przy tym swoje umiejętności.

Pani Barbara jest absolwentką Politechniki Szczecińskiej - Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, specjalność rachunkowość. Ponadto ukończyła podyplomowe studium zarządzania przedsiębiorstwem przy Uniwersytecie Szczecińskim. Brała udział w licznych szkoleniach związanych z polskim prawem podatkowym, systemem rachunkowości oraz, organizując następnie samodzielnie wewnętrzne szkolenia dla pracowników spółki. Dodatkowo brała udział w treningu Gustava Kasera: "Zarządzanie oraz Zarządzanie 2".