Języki:

Usługi wymagające odrębnych uzgodnień cenowych:

Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością chcielibyśmy przedstawić Państwu wstępną ofertę dotyczącą obsługi rachunkowo-podatkowej Państwa firmy w poniżej wymienionym zakresie. Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że w kwestii wysokości wynagrodzenia pozostajemy elastyczni, uzależniając je całkowicie od charakteru i ilości dokumentów.

opracowanie Zakładowego Planu Kont (w tym przyjętych zasad polityki-rachunkowości)

sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego obejmującego:
wprowadzenie do sprawozdania, bilans otwarcia i zamknięcia roku obrotowego
rachunek zysków i strat
informacje dodatkowe i objaśnienia
sporządzenie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu [CIT-8]

opracowanie instrukcji w sprawie zasad obiegu dokumentów księgowych i ich kontroli

pomoc w zakresie prac przygotowawczych do sprawozdania rocznego, dokonanie rozliczeń inwentaryzacji rocznej łącznie z potwierdzeniem i uzgodnieniem z kontrahentami sald zobowiązań i należności.