Języki:

O firmie

  • O firmie

O firmie

Biuro rachunkowe jest profesjonalne pod względem kwalifikacji i bieżących znajomości przepisów prawa podatkowego i cywilnego, a podpisanie umowy gwarantuje Klientom możliwość realizacji przedmiotu zadań działalności ograniczając się do dostarczenia dokumentów w uzgodnionych terminach lub w uzgodnieniu telefonicznym odbioru dokumentów przez przedstawiciela biura.

Biuro dokonuje stosownych księgowań, sporządzenia odpowiednich rejestrów i deklaracji, które będą dostarczane do urzędów skarbowych. Pełna komputeryzacja biura umożliwia również współpracę z Klientem drogą elektroniczną za pomocą internetu. Podchodząc bardzo elastycznie do wymagań naszych Klientów zakres usług dostosujemy do Państwa potrzeb.

Wszystkie kontrole przeprowadzane są w biurze rachunkowym i wyjaśnień w zakresie prowadzonych usług rachunkowo-podatkowych udzielam we własnym zakresie osobiście lub poprzez wyspecjalizowanego pracownika biura. Wynagrodzenie za usługi płatne jest do dnia 10-ego każdego miesiąca, za miesiąc bieżący lub na podstawie faktury VAT, które są kosztem uzyskania przychodu naszych Klientów.

Ponadto w ramach współpracy jesteśmy gotowi pośredniczyć - w razie potrzeby - w nawiązaniu kontaktów z doradcami podatkowymi, biegłym rewidentem, prawnikiem. Nasze rozeznanie co do kompetencji, fachowości i konkurencyjności cen za świadczone przez wyżej wymienionych specjalistów usługi jest szerokie. Przedstawiając ofertę współpracy wyrażam przekonanie o jej nawiązaniu i kontynuowaniu z korzyścią dla zainteresowanych stron.

Gdyby byli Państwo zainteresowani obsługą prawną, to także mieliby Państwo możliwość skorzystania na miejscu z usług Biura Radcy Prawnego. Polecam także współpracę z biurem biegłego rewidenta. Biuro to także przez kilka lat przeprowadzało audyt w kilku firmach grupy Steinhoff.

Ceny za usługi wspomnianych wyżej biur są wielce konkurencyjne, a ich fachowość i kultura obsługi wysoka i współpracę z Klientem potraktowałyby na warunkach preferencyjnych. Biuro Rachunkowo-Podatkowe Ekspert zobowiązuje się do zachowania całkowitej tajemnicy odnośnie wszystkich informacji, jakie zostały jej przekazane w trakcie świadczenia usług na rzecz naszych Klientów. Wyłącznie Państwo określają jakim osobom i w jakim zakresie mogą zostać udostępnione informacje o jej firmie.