Języki:

Kompleksowa obsługa ksiąg rachunkowych:

Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością chcielibyśmy przedstawić Państwu wstępną ofertę dotyczącą obsługi rachunkowo-podatkowej Państwa firmy w poniżej wyminionym zakresie. Jednocześnie chcielibysmy znaznaczyć, że w kwestii wysokości wynagrodzenia pozostajemy elastyczni, uzależniając je całkowicie od charakteru i ilości dokumentów.

wyprowadzanie zaległości księgowych

bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych

przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji:
podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
podatku dochodowego od osób prawnych [CIT]
podatku od towarów i usług [VAT]
podatku od nieruchomości
i inne sprawozdania dot. Państwa firmy

sporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku VAT, rejestrów związanych z nabyciem środków trwałych, towarów i usług oraz dostawą towarów i usług na terytorium kraju jak i na obszarze wewnątrzwspólnotowym

przygotowanie kwartalnych deklaracji podatku od towarów i usług [VAT- UE]

prowadzenie analitycznej ewidencji środków trwałych oraz sprawdzanie planu i naliczanie odpisów amortyzacyjnych

okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych, wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski