Języki:

Obsługa kadr i płac:

Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością chcielibyśmy przedstawić Państwu wstępną ofertę dotyczącą obsługi rachunkowo-podatkowej Państwa firmy w poniżej wymienionym zakresie. Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że w kwestii wysokości wynagrodzenia pozostajemy elastyczni, uzależniając je całkowicie od charakteru i ilości dokumentów.

sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

przygotowanie miesięcznych deklaracji podatkudochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę [PIT-4] oraz odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek

wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek

sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego:
zestawienia dotyczącego przesłanych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
rocznych kartotek wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych,
informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy [PIT-11]

prowadzenie spraw kadrowo-pracowniczych